Eğitim İçeriği

Aşağıdaki uygulamalar beslenme danışmanlığında pratik uygulamalar aspekti altında öncelikli olarak konseptleştirilmiştir. Bu nedenle bilimsel esaslara detaylı olarak, örneğin aminoasitlerin kimyasal yapıları itibariyle tasnif edilmesi bilinçli olarak açıklanmamıştır.

Çalışmanın ilk aşamasında Türkiye’de beslenme tıbbının önemi ve Alman Obezite Kurumu tarafından geliştirilen Almanya’da tedavi konsepti ele alınmıştır. İkinci kısımda, Türkiye için bilimsel olarak geliştirilmiş bir konsept sunulmuştur. Konsept, 7 modülden ve bir ilişkili ve bir destekleyici olmak üzere iki önlemden meydana gelir. Bir örneğini göstermek için Modül I makro beslenme maddeleri ve ilgili önlemlerden BIA değerlendirmesi pratik uygulama için seçilmiştir. Modül II’de iki sağlıklı kilo verme olanağı tanıtılmıştır. Bunu takip eden Modül III’de yetişkinlerde beslenme durumunun belirlenmesi için yöntemler ele alınmıştır. Daha sonra Modül IV davranış alıştırması, V beslenme danışmanlığını, VI hareketler ve VII beslenme hekimliği pratiğinde beslenme hekimliğinin organizasyon ve kalite güvencesi konularını işlemektedir. Son olarak ilgili çalışmalar BIA ölçümü ve destekleyici önlem Akupunktur sunulmaktadır.